RSS

Członkostwo

Afiliację  Dolnośląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego może uzyskać każdy

  1.  nauczyciel języka obcego pracujący w szkole publicznej lub prywatnej

  2. nauczyciel akademicki z kierunku filologicznego

  3. doktorant studiów filologicznych

  4. student studiów filologicznych

Członkostwo w DK PTN wiąże się z wypełnieniem i przesłaniem formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce „Formularz zgłoszeniowy”.

Członkostwo w DK PTN uprawnia do bezpłatnego uczestnictwa we wszystkich warsztatach, seminariach i wykładach organizowanych w ciągu roku przez DK PTK. Członek DK PTN uczestniczący w zajęciach może również  otrzymać certyfikat.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.