RSS

Cele działalności

 

Cele działalności Dolnośląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego:

 1. Propagowanie idei PTN-u w województwie dolnośląskim poprzez:
 • popularyzację nowych tendencji w glottodydaktyce
 • pozyskiwanie nowych aktywnych członków PTN wśród nauczycieli szkolnych
 • pozyskiwanie nowych aktywnych członków PTN wśród pracowników akademickich
 1. Propagowanie programów unijnych oraz pogłębianie praktycznej wiedzy z zakresu dokumentów kształtujących unijną politykę językową
 2.  Integracja środowiska nauczycieli języków obcych oraz środowiska nauczycieli akademickich (glottodydaktyków z wszystkich filologii) UWr poprzez nawiązanie współpracy z nimi
 3. Wymiana doświadczeń z praktykami reprezentującymi dyscypliny pokrewne takie jak psychologia i pedagogika w kwestiach takich jak np. uczniowie ze szczególnymi potrzebami
 4. Popularyzacja nauczania języków obcych poprzez:
 • organizowanie konkursów, otwartych warsztatów i seminariów w języku polskim oraz w językach obcych w ramach tematycznych bloków przeznaczonych dla nauczycieli języków obcych
 • organizowanie wykładów dla nauczycieli w językach obcych w ramach Kursów Update w celu zapewnienia nauczycielom kontaktu z akademickim językiem oraz uaktualnienia ich wiedzy na temat aktualnych trendów w glottodydaktyce oraz wyników prowadzonych badań
 • organizowanie konkursów, otwartych warsztatów i seminariów w języku polskim oraz w językach obcych w ramach tematycznych bloków dla uczniów szkolnych
 • organizowanie zajęć dla uczniów i nauczycieli języków obcych w ramach Europejskiego Dnia Języków oraz dni poświęconych poszczególnym językom (np. Dzień Niemiecki, Dzień Amerykański, Dzień Rosyjski, Dzień Włoski, Dzień Francuski, Dzień Hiszpański, Dzień Chiński)
 • przygotowanie mentorów w szkołach do ewaluacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.