RSS

Misja

Misja Dolnośląskiego Koła

Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

Podstawą naszej działalności jest stymulowanie aktywnego dialogu pomiędzy następującymi grupami:

  • nauczycielami szkolnymi po studiach filologicznych lub studiach podyplomowych w zakresie nauczania języków obcych
  • nauczycielami akademickimi ze specjalizacji nauczycielskich
  •  doktorantami oraz studentami studiów filologicznych zainteresowanymi glottodydaktyką
  • decydentami mającymi wpływ na politykę edukacyjną i językową

 

Chcemy traktować wszystkie grupy jako pełnoprawne strony dialogu, bez względu na filologię jaką one reprezentują. Chcemy, aby relacje w DK PTN były szczere, oparte na otwartej i bezpośredniej komunikacji.

 Obecna rzeczywistość jest pełna wyzwań zarówno dla młodych filologów jak i tych z dużym doświadczeniem. Jesteśmy świadomi istnienia takich problemów jak:

  • Niż demograficzny i jego wpływ na edukację
  • Prowadzenie rozbudowanej dokumentacji przez nauczycieli szkolnych i akademickich
  • Promowanie nauczania języka angielskiego i zmniejszenie roli innych języków obcych
  • Odchodzenie od nauczania opartego na podejściu komunikacyjnym, a skupianie się na efektywnym przygotowaniu ucznia do końcowych testów kompetencji i wiedzy językowej.
  • Coraz większa liczba uczniów wymagających indywidualnego podejścia
  • Promowanie indywidualizacji nauczania przy jednoczesnym braku środków

 

Wierzymy, że angażując się w dialog pomiędzy wyżej wspomnianymi grupami, stawiając na ciągły rozwój i nieustanne samodoskonalenie się będziemy w stanie aktywnie odpowiadać na wyzwania przyszłości.  Olbrzymia wiedza i wieloletnie doświadczenie członków naszego Koła PTN może pomóc nam stworzyć innowacyjne rozwiązania wyżej wymienionych problemów, z którymi borykają się na co dzień filolodzy.  

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.